Morgunfundur IcelandSIF og Viðskiptafræðideildar HÍ 18. nóv. kl. 9-10

IcelandSIF í samstarfi við Viðskiptadeild Háskóla Íslands, stendur fyrir morgunfundi um niðurstöður fjögurra MSc ritgerða á sviði ábyrgra fjárfestinga.

Fundurinn verður haldinn á Teams, fundarhlekkur verður sendur þeim sem hafa skráð sig.
-

Þröstur Olaf Sigurjónsson, prófessor við Viðskiptadeild Háskóla Íslands, heldur inngangserindi um efni fundarins, sem er um hvort og þá hvernig fyrirtæki bera samfélagslega ábyrgð, hvernig mæla á aðferðir fyrirtækja á sviði samfélagsábyrgðar og er aðkoma fjárfesta skoðuð sérstaklega. Þröstur stýrir jafnframt fundinum og umræðum.

-

María Ásdís Berndsen Stefánsdóttir, MSc frá Háskóla Íslands 2021. Titill erindis hennar er Skipta UFS þættir máli við ákvarðanatöku íslenskra stofnanafjárfesta? Markmið er að varpa ljósi á það hvaða aðferðum og mælikvörðum íslenskir stofnanafjárfestar beita við mat fjárfestingarkosta út frá UFS. Tekin voru viðtöl við stjórnarmenn og starfsmenn íslenskra stofnanafjárfesta, auk viðtala við stjórnarmann í dönskum lífeyrissjóði og danskan fræðimann á sviði ábyrgra frjárfestinga. Niðurstöðurnar sýna að íslenskir stofnanafjárfestar eru eftirbátar kollega sinna á hinum Norðurlöndunum, bæði varðandi mat fjárfestingakosta út frá UFS og eftirliti með fjárfestingum. Gegnsæi er lítið og haghafar, á borð við þá sem eiga fé í sjóðunum, hafa takmarkað aðgengi að upplýsingum um hvernig fénu er varið.

-

Ingi Poulsen, MSc frá Háskóla Íslands febrúar 2022. Titill erindis hans er Ófjárhagslegar upplýsingar – frá stafrófssúpu til samræmingar. Árið 2016 var ákvæði 66. gr. d. bætt við lög um ársreikninga nr. 3/2006 en með ákvæðinu var fyrirtækjum af ákveðinni gerð og stærð gert skylt að greina frá umfangsmiklum ófjárhagslegum upplýsingum í ársreikningum sínum. Upplýsingaskyldan er um margt óljós og er fyrirtækjum veitt umtalsvert svigrúm til þess að ákveða efnislegt inntak upplýsinganna.

-

Björg Jónsdóttir, MSc frá Háskóla Íslands 2021. Titill erindis hennar er Hindranir tengdar gögnum, við innleiðingu UFS þátta. Gerð er grein fyrir því hvernig rekja megi flæði UFS gagna. Rannsóknin fylgir flæði gagnanna frá tilurð þeirra til notkunar, með að markmiði að skilja hvað hindrar hraðari innleiðingu UFS þáttanna. Niðurstöður benda til þess að hagaðilar kalla eftir gæðaeftirliti með gagnaflæðinu, en eru hikandi vegna mikils tilkostnaðar við slíkt eftirlit.

-

Jóhann Viðar Halldórsson, MSc frá Háskóla Íslands febrúar 2022. Titill erindis hans er Siðferðilegt gerhæfi fyrirtækja. Rannsóknin snýr að því að varpa ljósi á hvort að þessi heimspekilegu viðhorf um siðferðilegt gerhæfi fyrirtækja (e. corporate moral agency) endurspeglist í viðhorfum stjórnenda íslenskra fyrirtækja. Niðurstöður sýna að stjórnendur hafa ólíkar skoðanir á þessum málum. Þeim ber þó öllum saman um að stjórnendur og hluthafar séu gæddir gerhæfi og hafi ívið meira en fyrirtækin sjálf, og jafnvel að fyrirtæki hafa ekki að geyma siðferðilegt gerhæfi.

-

Hvert erindi er að hámarki 12 mínútur. Í kjölfar erindanna mun gefast tími til umræðna.

18nóv
Tímasetning
09:00 - 10:00
Staðsetning

Fundurinn verður haldinn á Teams

Skráning opnar:

kl. 11:00 9/11/2021

Skráning endar:

kl. 09:00 18/11/2021