Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Tilskipun um upplýsingagjöf um sjálfbærni

Corporate Sustainability Reporting Directive eða CSRD er tilskipun (ESB) 2022/2464 um upplýsingagjöf um sjálfbærni sem felur í sér nýjar reglur um birtingu sjálfbærniupplýsinga.

Hver er tilgangur CSRD?

Með CSRD er gerð tilraun til að leysa ýmis vandamál fyrri reglna um birtingu sjálfbærniupplýsinga.

Forveri CSRD (NFRD eða Non-Financial Reporting Directive) þótti ekki nógu skýr, upplýsingarnar ósamanburðarhæfar á milli fyrirtækja og erfitt að meta raunverulega sjálfbærniáhættu fjárfestinga og sjálfbærnitengda áhættuþætti í rekstri fyrirtækja.

Hvað breytist?

  • Stærra gildissvið.
  • Skilyrði um birtingu upplýsinganna eru ítarlegri og strangari, en upplýsingarnar skulu birtar samkvæmt nýjum stöðlum (e. European Sustainability Reporting Standards eða ESRS).
  • Upplýsingarnar verða að vera staðfestar af þriðja aðila.
  • Skylda til að birta upplýsingarnar í miðlægri gátt á ESB svæðinu.

Reglugerðin skyldar tiltekin félög m.a. til að framkvæma tvöfalda mikilvægisgreiningu (e. double materiality) á starfsemi sinni, þar sem annars vegar þarf að mæla hvaða áhrif starfsemin hefur á ytra umhverfi og hins vegar hvaða áhrif sjálfbærniþættir hafa á rekstur félagsins.

Mikilvægisgreiningin er mikilvægt skref fyrir fyrirtæki þar sem niðurstöður greiningarinnar ákvarða hvaða ESRS staðlar skulu notaðir við skýrslugerð.

Eru ítarlegir staðlar um efni og inntak sjálfbærniupplýsinga á grundvelli CSRD:

  • Fimm staðlar um umhverfismál (ESRS E1-E2-E3-E4-E5).
  • Fjórir staðlar um félagsleg mál (ESRS S1-S2-S3-S4).
  • Einn staðall um stjórnarhætti (G1).
  • Eingöngu skylda til birta upplýsingar um þá staðla sem eru mikilvægir fyrir hvert og eitt fyrirtæki út frá tvöföldu mikilvægisgreiningunni.
  • Almenn upplýsingaskylda samkvæmt ESRS 1 og ESRS 2.